Nhạc nền, âm thanh đa vùng

Âm thanh đa vùng là hệ thống âm thanh có thể phát nhiều bản nhạc khác nhau tại nhiều vị trí khác nhau. không chỉ được sử dụng trong các khách sạn, nhà hàng mà chúng ta còn dễ dàng bắt gặp âm thanh đa vùng ở các nhà thông minh, Biệt thự. AV PLUS là đơn vị thiết kế hệ nhạc nền, âm thanh đa vùng chuyên nghiệp cho các khu khác sạn, nhà hàng, nhà thông minh, biệt thự.

Hệ thống âm thanh đa vùng gồm các thiết bị nào.

Lợi ích mà âm thanh đa vùng mang lại.

Các dự án chúng tôi đã triển khai