AV Plus tham dự sự kiện Crestron One tại Singapore

Sự kiện Crestron One, tổ chức tại khách sạn The Capella, Sentosa, vào ngày 19 tháng 3 năm 2018.

Sự kiện Crestron One, tổ chức tại khách sạn The Capella, Sentosa, vào ngày 19 tháng 3 năm 2018.

Crestron One là sự kiện thường niên của Crestron, mời tới các đại lý dẫn đầu của Crestron tại các nước trên toàn thế giới. AV Plus là một trong số các đơn vị tích hợp hàng đầu của Crestron tại Việt Nam được mời tham gia sự kiện này.

 

 

Tags: , , ,