Y tế

AV PLUS cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh cho hệ thống av trong lĩnh vực y tế. Chúng tôi cung cấp hệ thống âm thanh,hình ảnh cho phòng chờ, phòng họp, phòng hội chẩn, hệ thống âm thanh thông báo bệnh viện.