Chúng tôi triển khai hệ thống AV tại các lĩnh vực: Khách sạn, giáo dục, chính phủ, doanh nghiệp, dân dụng và y tế… Cùng xem các hoạt động của chúng tôi!