Giải pháp hội nghị truyền hình Cisco – AV PLUS

1. Thành phần hệ thống

– 04 bộ thiết bị mạng Cisco SX20

– 04 bộ switch mạng cisco tiêu chuẩn

– 01 phần mềm điều khiển đa điểm (MCU mềm) Cisco MultiSite Option for SX20

– 04 bộ thiết bị phụ trợ bao gồm: 01 màn hình hiển thị, 01 UPS lưu điện và 01 kệ đỡ thiết bị

– 01 gói chi phí lắp đặt và phụ kiện cho toàn bộ hệ thống

– Dịch vụ bảo hành 12 tháng cho tất cả thiết bị

2. Nguyên tắc hoạt động của hệ thống

Hai điểm đầu cuối gọi cho nhau thông qua địa chỉ IP của mỗi điểm. Phần mềm điều khiển đa điểm (MCU mềm) Cisco MultiSite Option for SX20 có chức năng điều khiển hội nghị đa điểm từ các điểm đầu cuối gọi vào hội nghị. Các điểm đầu cuối gọi vào hội nghị thông qua địa chỉ IP của điểm trung tâm. Điểm trung tâm cũng có thể gọi đến các điểm nhánh thông qua địa chỉ IP của các điểm nhánh.

Tại mỗi điểm nhánh, yêu cầu đường truyền phải đạt tối thiểu 1 Mbps ở cả 2 chiều up và down. Đường truyền tại điểm trung tâm sẽ bằng tổng đường truyền của các điểm nhánh cộng lại. Với trường hợp có 3 điểm nhánh, đường truyền tối thiểu cần cho hội nghị truyền hình tại điểm trung tâm là 1 Mbps x 3 = 3 Mbps ở cả 2 chiều up và down. Quý khách hàng có thể sử dụng đường truyền của bất cứ nhà cung cấp dịch vụ nào, miễn là tốc độ cam kết thực tế đạt yêu cầu tối thiếu cần cho mỗi điểm.

3. Mô hình hệ thống

Mô hình vận hành của một hệ thống hội nghị truyền hình tiêu chuẩn Cisco sẽ như sau

Giải pháp hội nghị truyền hình Cisco

Nhìn vào sơ đồ trên chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, các thiết bị đầu cuối có tính năng giống nhau, mỗi một điểm cầu truyền hình hội nghị sẽ bao gồm các thiết bị thu và phát video, AV PLUS sẽ đảm nhiệm vai trò truyền tải và kết nối khớp nối hệ thống IP của các điểm cầu vào một hệ thống chung.

Điểm quan trọng nhất của hệ thống là phần mềm điều khiển đa điểm trung tâm, switch mạng truyền tải phải đạt tiêu chuẩn Gigabytes.

Để lại bình luận