AV PLUS Kickoff thi công hệ thống AV phòng họp Capital Place – Viva Land

AV PLUS Kickoff thiết kế thi công hệ thống AV phòng họp Capital Place – Viva Land

Địa điểm: 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Hạng mục thi công: Hệ thống AV Phòng họp, phòng đào tạo

Để lại bình luận